Captains

dsc_0415-e1512062832304.jpg

Current Austin Rose
2018 – 2019 Shinsuke Ikegami
2017 – 2018 David ‘Hajime’ Stanton
2016 – 2017 Yutaro Ono
2015 – 2016 William Megone
2014 – 2015 William Megone
2013 – 2014 Tatsuya ‘Tim’ Ishii
2012 – 2013 Yoshinari Ihaya
2011 – 2012 Kazushi Tomita
2010 – 2011 Daisuke Minato / Rob Galbraith
2009 – 2010 Hiroshi Kaneda
2008 – 2009 Masayukiu Hori
2007 – 2008 Hayato Taguchi
2006 – 2007 Mitsutake Mamiya
2005 – 2006 Toshinori Katsu
2004 – 2005 Junichiro Minami
2003 – 2004 Junichiro Minami
2002 – 2003 Junichiro Minami
2001 – 2002 Hirazumi
2000 – 2001 Ken Nakaguchi
1999 – 2000 Minami
1998 – 1999 Minami
1997 – 1998 Komyo
1996 – 1997 Komyo
1995 – 1996 Seijiro Takeshita
1994 – 1995 Seijiro Takeshita
1993 -1994 Satoshi Takenaka
1992 – 1993 Satoshi Takenaka
1991 – 1992 Sagino
1990 – 1991 Tsujimoto
1985 – 1989
1983 – 1984 Takenaka / Kuramoto
1982 – 1983 Ryo Takahashi
1981 – 1982 Hiroaki Shukuzawa
1980 – 1981
1979 – 1980