Captains

dsc_0415-e1512062832304.jpg

CurrentTaku Inoue
2019 -2020Austin Rose 
2018 – 2019Shinsuke Ikegami 
2017 – 2018 David ‘Hajime’ Stanton 
2016 – 2017Yutaro Ono 
2015 – 2016William Megone 
2014 – 2015William Megone 
2013 – 2014Tatsuya ‘Tim’ Ishii 
2012 – 2013Yoshinari Ihaya 
2011 – 2012Kazushi Tomita 
2010 – 2011Daisuke Minato / Rob Galbraith 
2009 – 2010Hiroshi Kaneda 
2008 – 2009Masayukiu Hori 
2007 – 2008Hayato Taguchi 
2006 – 2007 Mitsutake Mamiya 
2005 – 2006 Toshinori Katsu 
2004 – 2005 Junichiro Minami 
2003 – 2004 Junichiro Minami 
2002 – 2003Junichiro Minami 
2001 – 2002 Hirazumi 
2000 – 2001 Ken Nakaguchi 
1999 – 2000 Minami 
1998 – 1999 Minami 
1997 – 1998Komyo 
1996 – 1997Komyo 
1995 – 1996 Seijiro Takeshita 
1994 – 1995 Seijiro Takeshita 
1993 -1994 Satoshi Takenaka 
1992 – 1993 Satoshi Takenaka 
1991 – 1992 Sagino 
1990 – 1991 Tsujimoto 
1985 – 1989– 
1983 – 1984 Takenaka / Kuramoto 
1982 – 1983Ryo Takahashi 
1981 – 1982Hiroaki Shukuzawa 
1980 – 1981– 
1979 – 1980–